Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją

ul. Krakowska  26
50 – 425 Wrocław
tel.: 71 784 03 61, faks: 71 784 03 62
e-mail: stomzach@umw.edu.pl

Kierownik Katedry
dr hab. n. med. Katarzyna Skośkiewicz-Malinowska, spec. stom. zach.
tel.: 71 784 03 61
e-mail: katarzyna.skoskiewicz-malinowska@umw.edu.pl

Sekretariat
Izabela Śliwińska
tel.: 71 784 03 61, 71 784 03 62 (fax)
e-mail: izabela.sliwinska@umw.edu.pl

Struktura
Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją

  • Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
    • Pracownia Biochemiczna,
  • Samodzielna Pracownia Stomatologii Cyfrowej (kierownik: dr n. med. Wojciech Grzebieluch)
18.11.2020