Dziekanat Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego: kierunek lekarsko-dentystyczny

ul. Krakowska 26, 50 - 425 Wrocław
ds@umed.wroc.pl

Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
prof. dr hab. Marcin Mikulewicz

Kontakt:
e-mail: marcin.mikulewicz@umw.edu.pl
godziny konsultacji:
wtorek 11.00 - 12.30

Prodziekan ds. kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
prof. dr hab. Tomasz Konopka

Kontakt:
e-mail: tomasz.konopka@umw.edu.pl
godziny konsultacji:
poniedziałek: 11:00 - 13:00
środa: 09.00 - 11.00

Prodziekan ds. kształcenia w języku angielskim Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
dr hab. Maciej Dobrzyński prof. uczelni

Kontakt:
e-mail: maciej.dobrzynski@umw.edu.pl
godziny konsultacji:
środa: 14.00 - 15.00

Godziny pracy dla studentów :
poniedziałek - czwartek 11.00-14.00

Kierownik Dziekanatu
mgr Dominika Dębowa
e-mail: dominika.debowa@umw.edu.pl
godziny przyjęć: poniedziałek - czwartek: 11:00-14:00

pokój nr 29
Tel. (71) 784-03-56

Prowadzenie toku studiów 
mgr Agata Hejtota-specjalista
agata.hejtota@umw.edu.pl
pok.28
Tel. (71) 784-03-58

Prowadzenie spraw pomocy materialnej 
mgr Edyta Podymska-specjalista
edyta.podymska@umw.edu.pl
pokój nr 28
Tel. (71) 784-03-59

Prowadzenie spraw kursów podyplomowych, nostryfikacji 
Anna Cetnarowicz-specjalista
tel. (71) 784-06-73
e-mail: anna.cetnarowicz@umw.edu.pl
pokój nr 32

Prowadzenie spraw studiów podyplomowych 
mgr Kinga Haligowska-samodzielny referent
tel. (71) 784-03-60
e-mail: kinga.haligowska@uumw.edu.pl
pokój nr 32

Prowadzenie spraw praktyk,dydaktyka
mgr Monika Święchowicz-specjalista
monika.swiechowicz@umw.edu.pl
pokój nr 9
Tel. (71) 784-06-56

Prowadzenie toku studiów w Języku Angielskim (English Division)
mgr Agnieszka Sawicka-specjalista
agnieszka.sawicka@umw.edu.pl
pokój nr 9
Tel. (71) 784-06-58

Sekcja informatyczna
mgr inż. Przemysław Kałusiewicz-specjalista ds. informatyki
przemyslaw.kalusiewicz@umw.edu.pl
pokój nr 22
Tel. (71) 784-04-33

17.03.2021